Project Description

Dostawa i montaż oprzyrządowania biogazowego

Projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie zespołu urządzeń w nowo powstającej biogazowni. W ramach zadania zostało dostarczone oprzyrządowanie do biogazowni m.in. stacja uzdatniania biogazu, kolektor stacji pomp, system rozdziału ciepła wraz z wymiennikiem rurowym a także pochodnia spalania biogazu.
Lokalizacja: woj. lubuskie