Przetwórstwo produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

SJ Construction specjalizuje się w budowie instalacji i urządzeń dla sektora gospodarki odpadami zwierzęcymi. Każde zadanie wymaga specyficznego rozwiązania. Nasze produkty przedstawiają rozwiązania, które dopasowujemy maksymalnie do wytycznych naszych Klientów.

Stosowane przez nas technologie przetwarzania odpadów na użyteczny produkt – mączki mięsno – kostne i tłuszcze są ukierunkowane na uzyskanie produktów finalnych o wysokiej jakości, mających zastosowanie w produkcji komponentów paszowych, dodatków do pet-food, produkcji bio-komponentów.

W odróżnieniu od powszechnie stosowanych technik utylizacji odpadów, wdrażane przez naszą firmę nowoczesne technologie, w bardzo szerokim zakresie zmniejszają intensywność emisji substancji szkodliwych dla otoczenia.

Nasze instalacje do utylizacji odpadów są maksymalnie efektywne, zarówno pod względem przemiany odpadów pochodzenia zwierzęcego w gotowy produkt oraz pod względem ilości powstających w procesie substancji szkodliwych dla otoczenia.

Wykonujemy: