Budownictwo inżynieryjne

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji projektów i budowy stacji podczyszczania i przepompowni ścieków. Długoletnie doświadczenie naszych inżynierów to gwarancja skutecznie zaprojektowanej i wykonanej pompowni. W zależności od potrzeb inwestora jesteśmy w stanie dokonać niezbędnych obliczeń uwzględniając ilość ścieków, często niekorzystne ukształtowanie terenu, zabudowę jak również budowę geologiczną terenu. Na podstawie tak przygotowanego raportu przystępujemy do projektowania przepompowni o odpowiednich parametrach która zapewni poprawne funkcjonowanie przyzakładowych oczyszczalni ścieków.

SJ Construction oferuje również budowy i rozbudowy linii technologicznych w zakładach zagospodarowania odpadów. Przygotowujemy kompletne projekty zakładów od podstaw jak również uzupełniające już istniejących ciągów. Zapewniamy dostawę i montaż wyposażenia technicznego jak również konsultację oraz obsługę techniczną i serwis.

Wykonujemy:

Projektujemy i wdrażamy systemy odfekalniania ( odsysania ścieków ) składów kolejowych. Specjalizujemy się zarówno w systemach stacjonarnych jak również mobilnych przystosowanych do różnego typu składów kolejowych.