Project Description

Prefabrykacja rozdrabniacza frezowego

Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania materiałów takich jak odpady biodegradowalne, materiały plastikowe, tekturowe oraz drewniane. Wydajność urządzenia: 1000 kg/h.