Project Description

Zbiorniki do magazynowania olejów spożywczych

Wykonanie oraz dostawa zbiorników magazynowych na olej spożywczy o pojemności 30.000 L