Project Description

System higieny z przepompownią w zabudowie kontenerowej

System higieny z układem pomp samozasysających w zabudowie kontenerowej przeznaczony do obsługi toalet wagonów kolejowych. Do opróżniania toalet wykorzystywane jest podciśnienie wytworzone przez układ pomp, zaś doprowadzona do każdego z masztu woda z sieci służy do ich płukania i tym samym zwiększenia efektywności ich czyszczenia. Zassane nieczystości tłoczone są z przepompowni do zbiornika pośredniego, a następnie przesyłane do systemu kanalizacji. Drugą funkcjonalnością układu jest zaopatrywanie w wodę użytkową wagonów osobowych, do czego służy drugi wąż na wodę przy każdym z masztów, zakończony innym rodzajem przyłącza.
Lokalizacja: woj. dolnośląskie