Project Description

Stacjonarny system obsługi toalet wagonów kolejowych

Układ przeznaczony do odsysania ścieków z wagonów kolejowych do zbiornika próżniowego w przepompowni, a następnie po napełnieniu tego zbiornika, kierowania ich do sieci kanalizacyjnej. Instalacja umożliwia także płukanie toalet oraz napełnianie zbiorników na wodę użytkową. Instalacja została wyposażona w układ sterowania umieszczony na ścianie hali, dzięki czemu operator za pomocą przycisków może sterować zaworami automatycznymi zamontowanymi na każdym z 3 rurociągów, tj. odsysania nieczystości, doprowadzeniu wody do płukania toalet oraz dostarczeniu wody użytkowej.
Lokalizacja: woj. małopolskie