Project Description

Prefabrykacja i montaż dwukomorowego wymiennika rurowego

Projekt, prefabrykacja, dostawa oraz montaż rurowego wymiennika ciepła do nowo powstającej biogazowni.