Project Description

Instalacja linii higienizacji odpadów poubojowych

Zespół urządzeń umożliwiający przeprowadzenie procesu pasteryzacji odpadów poubojowych (UPPZ). Układ stanowi zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 7m3 z płaszczem grzejnym oraz mieszadłem, kontenerowy węzeł grzewczy, instalacja transportu substratu do zbiornika buforowego oraz instalacja elektryczna i AKPiA. Wydajność linii 20 t/doba.
Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie