Project Description

Dostawa i montaż modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych

Układ stanowi moduł przyjęcia odpadów stałych i półpłynnych, system rozdrabniania i podawania substratu oraz zespół zbiorników pasteryzacyjnych o pojemności 12 m3 każdy. Nadzór nad przebiegiem zainicjowanego procesu higienizacji jest możliwy dzięki zastosowaniu systemu AKPiA.
Lokalizacja: Województwo Łódzkie