Project Description

Budowa systemu biochemicznego rozkładu substancji organicznych z wykorzystaniem technologii fermentacji metanowej.

W ramach zadania zaadaptowano istniejące zbiorniki poprzez wykonanie otworów pod niezbędny system pompowo-rurowy oraz kontrolno-pomiarowy, montaż systemu podgrzewania komór fermentacyjnych oraz szczelnej membrany do magazynowania powstającego biogazu. Dodatkowo układ został wyposażony w stację uzdatniania biogazu z filtrem węglowym, system AKPiA oraz układ kogeneracyjny wraz z pochodnią awaryjnego spalania biogazu.
Lokalizacja: woj. śląskie