Project Description

Dostawa i montaż automatycznej myjni wózków taboru kolejowego z układem podczyszczania wody technologicznej

Myjnia wyposażona została w automatyczną bramkę z systemem dysz, która przesuwając się wzdłuż wózka myje go pod ciśnieniem 200 bar. Instalacja myjni została zintegrowana z wykonanym oraz dostarczonym przez nas modułem podczyszczania ścieków dla założenia maksymalnego wykorzystania wody do mycia w obiegu zamkniętym.
Lokalizacja: woj. łódzkie