Przedsiębiorstwo SJ Construction świadczy fachowe usługi z zakresu finansowania i prowadzenia projektów inwestycyjnych.

Zarządzamy dużymi budowlanymi projektami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi na poziomie ogólnokrajowym, jak również projektami realizowanymi na poziomie lokalnym. Nadzorowane przez nas projekty finansowane są ze środków krajowych, środków pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków inwestorów prywatnych. Inwestycje prowadzimy zgodnie z polskim prawem budowlanym i procedurami FIDIC.

Uczestniczymy również w akcjach edukacyjnych typu konferencje, szkolenia itp.

Po szczegóły zapraszamy na stronę SJ Engineering:

sj engineering