Strona główna w budowie. Otwarcie serwisu głównego wkrótce.

Zakres realizowanych prac

Projektowanie

 • Koncepcje techniczne kompletnych zakładów lub / i linii technologicznych
 • PZT – plany zagospodarowania terenu
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty złożeniowe
 • Projekty instalacji:
  • ciepłowniczych
  • chłodniczych
  • przesyłowych
  • sanitarnych
  • gazowych
  • I inne

Wykonawstwo

 • Konstrukcji stalowych
 • Zbiorników stalowych
 • Maszyn i urządzeń dla przemysłu
 • Ciągów technologicznych / instalacje:
  • w stali czarnej
  • w stali nierdzewnej
  • w PE
  • przenośniki taśmowe
  • przenośniki ślimakowe
  • przenośniki kubełkowe
 • Montaż armatury i urządzeń
 • Lagun na osady z folii PE-HD

Serwis

 • Wymiana części zamiennych
 • Przeglądy serwisowe zakładów
 • Naprawa podzespołów mechanicznych maszyn

Inżynier kontraktu

www.sjengineering.pl

Sektory

Energetyka

 • instalacje w ciepłowniach i elektrociepłowniach
 • instalacje w Bioelektrowniach

Przemysł spożywczy / Rolnictwo

 • linie technologiczne
 • montaże składów magazynowo – zbożowych
 • montaże lagun na osady z folii PE-HD

Budownictwo inżynieryjne

 • przepompownie ścieków / oczyszczalnie ścieków
 • ciągi technologiczne w zakładach zagospodarowania odpadów

Oil & Gas

 • zespoły zaporowo – upustowe i węzły rozdzielcze
 • stacje redukcyjno – pomiarowe
 • tłocznie i magazyny gazu
 • rurociągi paliw płynnych
 • zbiorniki paliw płynnych

Referencje

Katalogi